BIBLIOGRAFIEBibliografie obligatorie

 • Cătoiu I. (coord.), Bălan C., Dăneţiu T., Orzan Gh., Popescu I., Vegheş C., Vrânceanu D. - "Cercetări de marketing", Ed. Uranus, Bucureşti, 2002 (capitolele 5.1, 19, 20, 21 şi 22).

Bibliografie facultativă

 • Bucea-Manea-Ţoniş, R., Epure, M. şi Bucea-Manea-Ţoniş, R. - "SPSS şi Excel în analiza datelor statistice în domeniile economic, social, tehnic", Ed. AGIR, Bucureşti, 2007
 • Burns, A.C. şi Bush, R.F. - "Marketing Research", Ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2005
 • Catoiu, I., Balan, C., Onete, B., Popescu, I. si Veghes, C. - "Metode si tehnici utilizate în cercetarile de marketing - Aplicatii", Ed. Uranus, Bucuresti, 1999
 • Howitt, D. şi Cramer, D. - "Introducere în SPSS pentru psihologie",  Ed. Polirom, Bucureşti, 2006
 • Jaba, E. şi Grama, A. - "Analiza statistica cu SPSS sub Windows",  Ed. Polirom, Bucureşti, 2007
 • Kruskal, J. şi Wish, M. - "Multidimensional Scalling",  Ed. Sage Publication, Beverly Hills, 1978
 • Malhotra, N.K. şi Birks, D.F. - "Marketing Research - An Applied Approach", Ed. Prentice Hall, Londra, 2007
 • McDaniel, C. şi Gates, R. - "Marketing Research - The Impact of the Internet", Ed. John Wiley & Sons, Hoboken, 2002
 • Miller, R.L., Acton, C., Fullerton, D.A. şi Maltby, J. - "SPSS for Social Scientists", Ed. Macmillan, New York, 2002
 • Orzan, Gheorghe - "Sisteme Informatice de Marketing", Ed. Uranus, Bucureşti, 2001
 • Saporta, G. şi Ştefănescu, V. - "Analiza datelor şi informatică", Ed. Economică, Bucureşti, 1996
 • Spircu, L., Calciu, M. şi Spircu, T. - "Analiza datelor de marketing", Ed. ALL, Bucureşti, 1994
 • Stoica, M., Ioniţă, I. şi Botezatu, M. - "Modelarea şi simularea proceselor economice", Ed. Economică, Bucureşti, 1997

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la adresa: mihai.orzan@ase.ro