OBIECTIVELE DIDACTICE ALE CURSULUIPe parcursul cursului de "Analiza informaţiilor utilizānd S.P.S.S." vor fi atinse următoarele obiective didactice:

Bazele conceptuale ale modelării īn marketing

Complexitatea marketingului. Conceptul şi procesul de modelare. Criterii de clasificare a modelelor. Ştiinţa şi arta construirii modelelor. Ştiinţa şi arta construirii modelelor īn marketing.

Metode statistico-matematice folosite īn fundamentarea deciziilor de marketing 

Metode de caracterizare a fenomenelor īn profil transversal. Metode de studiere a fenomenelor īn profil longitudinal. Metode de caracterizare a legăturilor dintre fenomene. Metode complexe utilizate īn activitatea de marketing.

 Modelarea comportamentului consumatorului

 Natura şi bazele modelării comportamentului consumatorului. Modele stohastice. Modele ale procesului de alegere al consumatorului. Combinarea modelelor pentru rezolvarea proceselor decizionale. Direcţii de viitor īn modelarea comportamentului consumatorului.    

 Modelarea produsului

 Modelarea deciziilor privitoare la designul produselor. Modelarea primei cumpărături a produselor noi. Modelarea cumpărărilor repetate ale noilor produse.

 Modelarea preţului

 Preţul īn viziunea macroeconomică. Coordonate fundamentale īn modelarea preţului. Modelarea preţurilor orientate după costuri. Modelarea preţurilor orientate după cerere. Modelarea preţurilor orientate după concurenţă. Modelarea reacţiilor la schimbarea preţurilor.

 Modelarea activităţii promoţionale

 Elemente de bază ale modelării activităţii promoţionale. Modele ale elaborării bugetului promoţional. Modelarea deciziilor de creare a mesajului publicitar. Modele de selecţie a suporturilor publicitare. Modelarea programelor promoţionale.

 Modelarea distribuţiei

 Canale de distribuţie şi modelarea acestora. Modelarea dimensiunilor spaţiale ale distribuţiei. Utilizarea modelelor īn fundamentarea deciziilor de marketing privitoare la logistica mărfurilor.

 Viitorul modelării īn marketing

 Sisteme pentru fundamentarea deciziilor de marketing şi sisteme inteligente de marketing; rolul lor īn viitorul modelării de marketing. 

Integrarea Internetului īn modelarea de marketing

 Cercetarea de marketing on-line. Softuri utilizate on-line pentru comunicare, căutare de informaţii, proiectare pagini web.Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la adresa: mihai.orzan@ase.ro