SUPORT DE CURSPentru a vă uşura accesul la resursele bibliografice esenţiale pentru accest curs, puteţi să lecturaţi o parte dintre aceste materiale direct pe acest site. Īnsă este necesar să aveţi instalat pe calculator programul gratuit Adobe Reader. 

Analiza univariată a datelor - prezentare PowerPoint

  Analiza bivariată a datelor - prezentare PowerPoint

  Analiza multivariată a datelor - prezentare PowerPoint

  Evaluarea modelelor multifactoriale de regresie - prezentare PowerPoint

  SPSS Tutorial - o scurtă prezentare SPSS de la Universitatea din Toronto

  SPSS 13.0 Demo version - un demo al programului S.P.S.S., cu o valabilitate de două săptămāni (119M)

  SPSS 8.0 - varianta instalabila a programului SPSS 8.0 (80M)

  Analiza primară a datelor - prezentare PowerPoint

  Analiza diferenţială a datelor - prezentare PowerPoint

  Analiza asociativă a datelor - prezentare PowerPoint

  Analiza predictivă a datelor - prezentare PowerPoint

  Sistem de notare - anul III, seria C

  Cerinţe proiect - Metode Avansate de Analiză a Datelor de Marketing

  Note finale - la "Analiza datelor de marketing utilizând S.P.S.S.", anul III, seria C


Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la adresa: mihai.orzan@ase.ro